Дупнишки

Дупнишката шевица е сравнително с много малък обсег – градът Дупница и някои села от околията му. Колкото и ограничена територия да е, тя все пак е доста богато развита във вариантно отношение и колорит: едни са в лилав, други в кафяв, трети в оранжев тон. Мотивните форми не зависят от общия колорит. Изобщо, основното начертание на дупнишаката шевица е несиметрично волутно извита или в подчертаната свастична композиция със средищна четвъртита или слабо закръглена табличка, от ъглите или от средата на страните на която излизат клончета с листа, цветове и плодове. Някои от тия клончета, отрупани само с листа, излизат към края на цялата шевица и я обгръщат като рамка. Обикновено тия клончета са две или четири. Най-често са завити все в една посока. Друга особеност на тази шевица са обилно многото миниатюрни квадратчета из празните пространства на орнамента.

обратно