Коя е Богинята майка?

9 Септември 2018, от Глория Ангелова

Откакто навлязох в света на шевиците винаги съм се опитвала да доловя значението на орнаментите и смисъла на тези древни образи. Всеки един символ е носител на известни идеи вълнували хората в миналото, чрез които са се опитвали да осмислят заобикалящия ги свят. Мисля си, че везбените орнаменти пренасят мистичния отзвук на един нематериален свят в битието.


Богинята майка е един от най-ярките образи, които често срещаме не само в българската везба, а и в много други култури. Сигурно се питате коя ли е тя? Какво символизира? Защо древните хора са я издигнали в култ?

Жената като физическо проявление и като символична идея олицетворява животворящия принцип. Жената е тази, която продължава рода, която дава живот.

Kоя е тя тогава?
Тази с която сме дълбоко свързани.
Тази, която ражда и продължава живота.
Тази, която винаги се грижи за нас.
Природата! Великата богиня майка – Майката на живота!

Удивително е как хората в миналото са персонифицирали идеята за раждане, творчество и плодородие по толкова красив начин.
Думата Природа означава при рода, при този който те е родил.
В миналото човечеството е било дълбоко свързано с Природата. Всяка дейност от човешкия живот е била подчинена на природните явления. Също така хората са притежавали умението да разбират езика й, почитали са я, пазели са я, тъй като са осъзнавали тясната връзката с нея. Връзка, която ние съвременните хора почти сме прекъснали.Още по-дълбокото, духовно разбиране на този женски съзидателен принцип на битието е Любовта. Любовта като творчески принцип, като една велика сила, която работи в сърцата на хората и раждат велики идеи.


“Значи Любовта като вечното начало в човека, което твори, което създава.”
“Любовта във всички свои действия е мощна, тя е единствената мощна сила, която твори в света.” – Беинса Дуно.

Глория Ангелова

Глория е основател и автор на сайта vezba.org. От няколко години тя събира и дигитализира автентични везма. Изработила е много схеми на шевици, които са подредени по региони в сайта.