Елховски

В шевицата от този район преобладават тъмносиният, сивият и черният цвят, растителните мотиви. По техниката на изпълнение тази шевица е сходна с шевицата от Старозагорско – Казанлъшкия район.

обратно