Разградски

Характерна за този район е шевицата в черни, тъмносини и кафяви тонове, наричана още “капанска” (по името на елипсовидните черни “капки”, извезани по ръкавите на женската риза “капанка”). Преобладаващ мотив е растителният. Основен бод е кръстатият.

обратно