Самоковски

Шевицата се отличава с ярко- или тъмночервеният си цвят. Допълнителни цветове са най-често зеленият и синият. Характерни за тази шевица са растителните мотиви, но се срещат също мотиви от животинския свят и човешки фигури. В самоковската шевица се използват забележително голям брой бодове – 24 вида.

обратно