ИДЕЯТА

ВЕЗБА е една чиста идея, която съвсем естествено се роди от любовта към красотата на нашите живописни везби.

Това е инициатива чрез която се съхраняват и разпространяват автентични български шевици.

Проектът включва създаването на първата първата дигитална колекция на схеми на шевици. Целта й е да се документират, подредят и споделят модели на българска везба. В нея са събрани и систематизирани много шевици от различни краища на България. Колекцията непрекъснато расте и се попълва с нови схеми.

Също така присъстват и схематично представени характерните бодове във везбата.

А в блогът с интересни публикации по темата, може да намерите различна информация.

Всеки което иска да добринесе за развитието на тази инициатива може да пише на vezba.group@gmail.com

Нека продължим традицията и запазим живо това изкуство, чрез което ръката на майстора, водена от любовта и въображението, е създала прекрасни образци.