Кръстат бод

Бродирането на кръстчета е широко разпространена и добре позната техника. Горният бод на кръстчетата винаги се бродира в една и съща посока. Ако това изискване не се спази, по повърхността на бродерията се получават разлики в оттенъка, които много добре се забелязват. Кръстчетата се везат върху двунишкова или четиринишкова памучна или изкуствена панама. Тъканта и конците трябва да се избират внимателно, така че кръстчетата да не са редки и изцяло да покриват тъканта. Редките кръстчета не са красиви.

Бодът се изразботва с конец на 3 или 4 ката, зависи от големината на панамата.
В комплеките на ВЕЗЕНА се използва конец на 4 ката.

обратно изтегли